προσανασύρω


προσανασύρω
Α
ανασύρω επιπροσθέτως.
[ΕΤΥΜΟΛ. < προσ-* + ἀνασύρω «έλκω προς τα πάνω, σηκώνω»].

Dictionary of Greek. 2013.